Thư viện

Diễn biến chính

Trận đấu nữ đầu tiên của giải Coco Championship 2017: 26/08/2017

Teaser buổi đấu 5 vòng Tứ kết Coco Championship 2017: 14/08/2017

Video đầy đủ trận đấu

Trận đấu nữ đầu tiên của giải Coco Championship 2017: 26/08/2017

Teaser buổi đấu 5 vòng Tứ kết Coco Championship 2017: 14/08/2017

Võ sĩ Trần Ngọc Lượng tham gia thi đấu tại Coco Championship, Cocobay Đà Nẵng

Võ sĩ Nguyễn Văn Thắng thách đấu võ sĩ Trần Thanh Đức -Coco Championship-Cocobay Danang

[Part 2]Dương Thanh Hùng hạ knockout Nguyễn Quốc Vương Cocochampionship Cocobay Đà Nẵng

Part 1Dương Thanh Hùng xNguyễn Quốc Vương Cocochampionship Cocobay Đà Nẵng